Live Camera
KA EN RU

სავარჯიშო ოთახი

სპაშია ასევე სავარჯიშო ოთახი, სადაც ერთდროულად 10-12 ადამიანს შეუძლია ფიზიკური დატვირთვა.

აღმოაჩინეთ ჩვენი უპირატესობები