Live Camera
KA EN RU

დავით ტვილდიანის საკონფერენციო დარბაზი

მოთავსებულია მთავარ ფოიესთან, აღჭურვილია თანამედროვე აუდიო და ვიდეო აპარატურით, აქვს მობილური სცენა, სინქრონული თარგმანის ჯიხურები და შეუძლია ერთდროულად 500 ადამიანი დაიტიოს